Związek Polaków w Kanadzie

no image Związek Polaków w Kanadzie to stowarzyszenie o charakterze polonijnym. Ugrupowanie prowadzi działalność od 1907 roku. Rodzaj ugrupowania to: stowarzyszenie. Jest to podmiot wchodzący w skład grupy: organizacje, stowarzyszenia, fundacje. Terytorium działalności organizacji to Kanada. Ugrupowanie posiada swoją siedzibę w miejscowości Toronto. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: www.polishalliance.ca. Dane uzupełniające o podmiocie: obecnie (2013 r.) organizacja obejmujei 17 Grup terenowych, prowadzących działalność społeczną w swoich miastach; w strukturach stowarzyszenia są również Koła Polek i Grona Młodzieży.
Związek Rezerwistów i Byłych Wojskowych RP we Francji screen

Związek Rezerwistów i Byłych Wojskowych RP we Francji

Związek Rezerwistów i Byłych Wojskowych RP we Francji to organizacja o charakterze polonijnym. Osobą stojącą na...