Związek Polaków w Górnej Austrii

no image Związek Polaków w Górnej Austrii to stowarzyszenie o charakterze polonijnym. Ugrupowanie funkcjonuje od 1975 roku. Rodzaj ugrupowania to: stowarzyszenie. Jest to podmiot wchodzący w skład grupy: organizacje, stowarzyszenia, fundacje. Terytorium działalności organizacji to Austria. Ugrupowanie posiada swoją siedzibę w miejscowości Linz. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: www.polonialinz.com.
Związek Rezerwistów i Byłych Wojskowych RP we Francji screen

Związek Rezerwistów i Byłych Wojskowych RP we Francji

Związek Rezerwistów i Byłych Wojskowych RP we Francji to organizacja o charakterze polonijnym. Osobą stojącą na...