Zjednoczenie Polaków w Berlinie

no image Zjednoczenie Polaków w Berlinie to stowarzyszenie o charakterze polonijnym. Ugrupowanie prowadzi działalność od 1922 roku. Rodzaj ugrupowania to: stowarzyszenie. Jest to podmiot wchodzący w skład grupy: organizacje, stowarzyszenia, fundacje. Terytorium działalności organizacji to Niemcy. Ugrupowanie posiada swoją siedzibę w miejscowosci Berlin.
Związek Rezerwistów i Byłych Wojskowych RP we Francji screen

Związek Rezerwistów i Byłych Wojskowych RP we Francji

Związek Rezerwistów i Byłych Wojskowych RP we Francji to organizacja o charakterze polonijnym. Osobą stojącą na...