Yacht Klubb Polonia Malmö

no image Yacht Klubb Polonia Malmö to organizacja o charakterze polonijnym. Podmiot prowadzi działalność od 2008 roku. Rodzaj ugrupowania to: organizacja sportowa / turystyczna. Jest to podmiot wchodzący w skład grupy: organizacje, stowarzyszenia, fundacje. Obszar działalności organizacji to Szwecja. Ugrupowanie ma swoją siedzibę w miejscowości Malmö. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: www ykpm se/.
Związek Rezerwistów i Byłych Wojskowych RP we Francji screen

Związek Rezerwistów i Byłych Wojskowych RP we Francji

Związek Rezerwistów i Byłych Wojskowych RP we Francji to organizacja o charakterze polonijnym. Osobą stojącą na...