Towarzystwo Polskie w Zurychu

no image Towarzystwo Polskie w Zurychu to organizacja o charakterze polonijnym. Ugrupowanie prowadzi działalność od 1865 roku. Bem. Rodzaj ugrupowania to: stowarzyszenie. Jest to podmiot należący do grupy: organizacje, stowarzyszenia, fundacje. Terytorium działalności organizacji to Szwajcaria. Stolwarzyszenie posiada swoją siedzibę w miejscowosci Zurych. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: www.polenverein-ch-tpz.org.
Związek Rezerwistów i Byłych Wojskowych RP we Francji screen

Związek Rezerwistów i Byłych Wojskowych RP we Francji

Związek Rezerwistów i Byłych Wojskowych RP we Francji to organizacja o charakterze polonijnym. Osobą stojącą na...