The Polish Heritage of Otago and Southland Trust

no image The Polish Heritage of Otago and Southland Trust to organizacja o charakterze polonijnym. Podmiot prowadzi działalność od 1998 roku. Rodzaj ugrupowania to: inna organizacja. Jest to podmiot wchodzący w skład grupy: organizacje, stowarzyszenia, fundacje. Obszar działalności organizacji to Nowa Zelandia. Stowarzyszenie posiada swoją siedzibę w miejscowości Dunedin.
Związek Rezerwistów i Byłych Wojskowych RP we Francji screen

Związek Rezerwistów i Byłych Wojskowych RP we Francji

Związek Rezerwistów i Byłych Wojskowych RP we Francji to organizacja o charakterze polonijnym. Osobą stojącą na...