Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Argentynie

no image Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Argentynie to organizacja o charakterze polonijnym. Podmiot funkcjonuje od 1954 roku. Rodzaj ugrupowania to: organizacja kombatancka. Jest to podmiot wchodzący w skład grupy: organizacje, stowarzyszenia, fundacje. Terytorium działalności organizacji to Argentyna. Ugrupowanie ma swoją siedzibę w miejscowości Buenos Aires. Informacje uzupełniające o organizacji: organizacja powstała z przekształcenia istniejącego od 1930 r “Związku byłych Wojskowych i Obrońców Ojczyzny”.
Związek Rezerwistów i Byłych Wojskowych RP we Francji screen

Związek Rezerwistów i Byłych Wojskowych RP we Francji

Związek Rezerwistów i Byłych Wojskowych RP we Francji to organizacja o charakterze polonijnym. Osobą stojącą na...