Stowarzyszenie Polonistów na Litwie

no image Stowarzyszenie Polonistów na Litwie to organizacja o charakterze polonijnym. Ugrupowanie prowadzi działalność od 2011 roku. Rodzaj ugrupowania to: stowarzyszenie. Jest to podmiot wchodzący w skład grupy: organizacje, stowarzyszenia, fundacje. Obszar działalności organizacji to Litwa. Ugrupowanie ma swoją siedzibę w miejscowości Wilno. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: www polonista lt.
Związek Rezerwistów i Byłych Wojskowych RP we Francji screen

Związek Rezerwistów i Byłych Wojskowych RP we Francji

Związek Rezerwistów i Byłych Wojskowych RP we Francji to organizacja o charakterze polonijnym. Osobą stojącą na...