Stowarzyszenie Polonijne Razem w Tokio

no image Stowarzyszenie Polonijne Razem w Tokio to organizacja o charakterze polonijnym. Ugrupowanie prowadzi działalność od 2012 roku. Rodzaj ugrupowania to: stowarzyszenie. Jest to podmiot wchodzący w skład grupy: organizacje, stowarzyszenia, fundacje. Obszar działalności organizacji to Japonia. Ugrupowanie ma swoją siedzibę w miejscowości Tokio. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej: www facebook com/razemwjaponii. Dane dodatkowe o podmiocie: stowarzyszenie prowadzi Polonijną Szkołę Sobotną w Tokio oraz Klubu Malucha.
Związek Rezerwistów i Byłych Wojskowych RP we Francji screen

Związek Rezerwistów i Byłych Wojskowych RP we Francji

Związek Rezerwistów i Byłych Wojskowych RP we Francji to organizacja o charakterze polonijnym. Osobą stojącą na...