Stowarzyszenie Kombatantów Polskich w Grodnie

no image Stowarzyszenie Kombatantów Polskich w Grodnie to stowarzyszenie o charakterze polonijnym. Rodzaj ugrupowania to: organizacja kombatancka. Jest to podmiot wchodzący w skład grupy: organizacje, stowarzyszenia, fundacje. Obszar działalności organizacji to Białoruś. Ugrupowanie ma swoją siedzibę w miejscowosci Grodno.
Związek Rezerwistów i Byłych Wojskowych RP we Francji screen

Związek Rezerwistów i Byłych Wojskowych RP we Francji

Związek Rezerwistów i Byłych Wojskowych RP we Francji to organizacja o charakterze polonijnym. Osobą stojącą na...