Polskie Towarzystwo Naukowe w Mińsku

no image Polskie Towarzystwo Naukowe w Mińsku to organizacja o charakterze polonijnym. Ugrupowanie funkcjonuje od 1994 roku. Rodzaj ugrupowania to: stowarzyszenie. Jest to podmiot wchodzący w skład grupy: organizacje, stowarzyszenia, fundacje. Terytorium działalności organizacji to Białoruś. Stowarzyszenie ma swoją siedzibę w miejscowości Mińsk.
Związek Rezerwistów i Byłych Wojskowych RP we Francji screen

Związek Rezerwistów i Byłych Wojskowych RP we Francji

Związek Rezerwistów i Byłych Wojskowych RP we Francji to organizacja o charakterze polonijnym. Osobą stojącą na...