Polskie Radio

no image Polskie Radio "Rytm" w Nowym Jorku to organizacja o charakterze polonijnym. Ugrupowanie funkcjonuje od 2002 roku. Rodzaj ugrupowania to: radio i telewizja. Jest to podmiot wchodzący w skład grupy: media. Terytorium działalności organizacji to Stany Zjednoczone. Ugrupowanie ma swoją siedzibę w miejscowosci New York. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: www.radiorytm.com. Dane uzupełniające o podmiocie: radio nadaje program dla Polonii mieszkającej w trzech stanach: New York, New Jersey i Connecticut; działalność zawieszono w 2009 r. z powodu kłopotów finansowych.
Związek Rezerwistów i Byłych Wojskowych RP we Francji screen

Związek Rezerwistów i Byłych Wojskowych RP we Francji

Związek Rezerwistów i Byłych Wojskowych RP we Francji to organizacja o charakterze polonijnym. Osobą stojącą na...