Polskie Biuro Opieki Społecznej przy Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii

no image Polskie Biuro Opieki Społecznej przy Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii to organizacja o charakterze polonijnym. Rodzaj ugrupowania to: instytucja społeczno-kulturalna. Jest to podmiot wchodzący w skład grupy: instytucje społeczno-kulturalne i oświatowe. Obszar działalności organizacji to Australia. Ugrupowanie posiada swoją siedzibę w miejscowości Melbourne. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej: www pccv org au.
Związek Rezerwistów i Byłych Wojskowych RP we Francji screen

Związek Rezerwistów i Byłych Wojskowych RP we Francji

Związek Rezerwistów i Byłych Wojskowych RP we Francji to organizacja o charakterze polonijnym. Osobą stojącą na...