Polski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Austrii

no image Polski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Austrii to organizacja o charakterze polonijnym. Ugrupowanie prowadzi działalność od 2012 roku. Rodzaj ugrupowania to: instytucja oświatowa. Jest to podmiot należący do grupy: instytucje społeczno-kulturalne i oświatowe. Terytorium działalności organizacji to Austria. Stolwarzyszenie ma swoją siedzibę w miejscowosci Wiedeń. Dane uzupełniające o podmiocie: organizatorem UTW w Austrii jest redakcja Miesięcznika Polonii Austriackiej „Polonika"; UTW w Austrii nie posiada osobowości prawnej, zasady funkcjonowania UTW określa regulamin dostępny na stronie internetowej miesięcznika "Polonika".
Związek Rezerwistów i Byłych Wojskowych RP we Francji screen

Związek Rezerwistów i Byłych Wojskowych RP we Francji

Związek Rezerwistów i Byłych Wojskowych RP we Francji to organizacja o charakterze polonijnym. Osobą stojącą na...