Polski Dom Spokojnej Starości im. Bł. Jana Pawła II w Martin Coronado

no image Polski Dom Spokojnej Starości im. Bł. Jana Pawła II w Martin Coronado to organizacja o charakterze polonijnym. Ugrupowanie prowadzi działalność od 1982 roku. Rodzaj ugrupowania to: inna instytucja. Jest to podmiot należący do grupy: instytucje społeczno-kulturalne i oświatowe. Terytorium działalności organizacji to Argentyna. Stolwarzyszenie posiada swoją siedzibę w miejscowosci Martin Coronado. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: www.albertynki.pl/domy.php. Dane uzupełniające o podmiocie: placówkę prowadzą Siostry Albertynki (Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujące Ubogim).
Związek Rezerwistów i Byłych Wojskowych RP we Francji screen

Związek Rezerwistów i Byłych Wojskowych RP we Francji

Związek Rezerwistów i Byłych Wojskowych RP we Francji to organizacja o charakterze polonijnym. Osobą stojącą na...