Polska Szkoła Sobotnia im Marii Konopnickiej w Essendon

no image Polska Szkoła Sobotnia im Marii Konopnickiej w Essendon to organizacja o charakterze polonijnym. Podmiot funkcjonuje od 2008 roku. Rodzaj ugrupowania to: instytucja oświatowa. Jest to podmiot wchodzący w skład grupy: instytucje społeczno-kulturalne i oświatowe. Obszar działalności organizacji to Australia. Ugrupowanie posiada swoją siedzibę w miejscowości St Essendon. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej: www pccv org au/schools/essendon. Dane uzupełniające o organizacji: stowarzyszona z Działem Szkolnym Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii.
Związek Rezerwistów i Byłych Wojskowych RP we Francji screen

Związek Rezerwistów i Byłych Wojskowych RP we Francji

Związek Rezerwistów i Byłych Wojskowych RP we Francji to organizacja o charakterze polonijnym. Osobą stojącą na...