Parafialna Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. Matki Boskiej Częstochowskiej

no image Parafialna Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. Matki Boskiej Częstochowskiej to organizacja o charakterze polonijnym. Rodzaj ugrupowania to: instytucja oświatowa. Jest to podmiot należący do grupy: instytucje społeczno-kulturalne i oświatowe. Terytorium działalności organizacji to Wielka Brytania. Ugrupowanie ma swoją siedzibę w miejscowości Londyn. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej: www.polskaszkola.co.uk. Dane uzupełniające o organizacji: placówka działa przy polskiej parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej i Świętego Kazimierza.
Związek Rezerwistów i Byłych Wojskowych RP we Francji screen

Związek Rezerwistów i Byłych Wojskowych RP we Francji

Związek Rezerwistów i Byłych Wojskowych RP we Francji to organizacja o charakterze polonijnym. Osobą stojącą na...