no image "Kwartalnik Kresowy" to organizacja o charakterze polonijnym. Podmiot prowadzi działalność od 1972 roku. Rodzaj ugrupowania to: druki ciągłe. Jest to podmiot należący do grupy: media. Obszar działalności organizacji to Wielka Brytania. Stowarzyszenie posiada swoją siedzibę w miejscowości Londyn. Dane uzupełniające o organizacji: pismo Związku Ziem Wschodnich Rzeczpospolitej Polskiej.
Związek Rezerwistów i Byłych Wojskowych RP we Francji screen

Związek Rezerwistów i Byłych Wojskowych RP we Francji

Związek Rezerwistów i Byłych Wojskowych RP we Francji to organizacja o charakterze polonijnym. Osobą stojącą na...