no image "Życie w świetle” to organizacja o charakterze polonijnym. Podmiot funkcjonuje od 1982 roku. Rodzaj ugrupowania to: druki ciągłe. Jest to podmiot należący do grupy: media. Obszar działalności organizacji to Niemcy. Ugrupowanie ma swoją siedzibę w miejscowości Carlsberg. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej: www oaza de. Informacje uzupełniające o podmiocie: kwartalnik.
Związek Rezerwistów i Byłych Wojskowych RP we Francji screen

Związek Rezerwistów i Byłych Wojskowych RP we Francji

Związek Rezerwistów i Byłych Wojskowych RP we Francji to organizacja o charakterze polonijnym. Osobą stojącą na...