no image "Głos Polski” to organizacja o charakterze polonijnym. Ugrupowanie funkcjonuje od 1922 roku. Rodzaj ugrupowania to: druki ciągłe. Jest to podmiot wchodzący w skład grupy: media. Obszar działalności organizacji to Argentyna. Ugrupowanie posiada swoją siedzibę w miejscowości Buenos Aires. Dane uzupełniające o podmiocie: dwutygodnik; organ Związku Polaków w Argentynie.
Związek Rezerwistów i Byłych Wojskowych RP we Francji screen

Związek Rezerwistów i Byłych Wojskowych RP we Francji

Związek Rezerwistów i Byłych Wojskowych RP we Francji to organizacja o charakterze polonijnym. Osobą stojącą na...