Korpus Pomocniczy Pań przy Stowarzyszeniu Weteranów Armii Polskiej w Ameryce

no image Korpus Pomocniczy Pań przy Stowarzyszeniu Weteranów Armii Polskiej w Ameryce to stowarzyszenie o charakterze polonijnym. Podmiot prowadzi działalność od 1925 roku. Jest to podmiot wchodzący w skład grupy: organizacje, stowarzyszenia, fundacje. Obszar działalności organizacji to Stany Zjednoczone. Stowarzyszenie ma swoją siedzibę w miejscowości New York. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej: www pava-swap org/kpp htm. Dane uzupełniające o podmiocie: organizacja powstała w oparciu o funkcjonujący od 1922 r Komitet Pomocy Weteranom skupiający pielęgniarki-ochotniczki Polskiego Białego Krzyża.
Związek Rezerwistów i Byłych Wojskowych RP we Francji screen

Związek Rezerwistów i Byłych Wojskowych RP we Francji

Związek Rezerwistów i Byłych Wojskowych RP we Francji to organizacja o charakterze polonijnym. Osobą stojącą na...