Koło Polek w Canberze

no image Koło Polek w Canberze to organizacja o charakterze polonijnym. Podmiot prowadzi działalność od 1959 roku. Rodzaj ugrupowania to: organizacja kombatancka. Jest to podmiot wchodzący w skład grupy: organizacje, stowarzyszenia, fundacje. Terytorium działalności organizacji to Australia. Ugrupowanie ma swoją siedzibę w miejscowości Turner ACT.
Związek Rezerwistów i Byłych Wojskowych RP we Francji screen

Związek Rezerwistów i Byłych Wojskowych RP we Francji

Związek Rezerwistów i Byłych Wojskowych RP we Francji to organizacja o charakterze polonijnym. Osobą stojącą na...