Fundacja Polskich Organizacji Medycznych

no image Fundacja Polskich Organizacji Medycznych to organizacja o charakterze polonijnym. Ugrupowanie prowadzi działalność od 1994 roku. Rodzaj ugrupowania to: fundacja / organizacja charytatywna. Jest to podmiot należący do grupy: organizacje, stowarzyszenia, fundacje. Terytorium działalności organizacji to Szwecja. Ugrupowanie ma swoją siedzibę w miejscowości Sztokholm. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej: www polmed org. Informacje dodatkowe o podmiocie: organizacja zrzesza ok 15 członków zbiorowych.
Związek Rezerwistów i Byłych Wojskowych RP we Francji screen

Związek Rezerwistów i Byłych Wojskowych RP we Francji

Związek Rezerwistów i Byłych Wojskowych RP we Francji to organizacja o charakterze polonijnym. Osobą stojącą na...