Fundacja Kulturalno-Charytatywna

no image Fundacja Kulturalno-Charytatywna "Euro Polonia" to organizacja o charakterze polonijnym. Ugrupowanie prowadzi działalność od 2010 roku. Rodzaj ugrupowania to: fundacja / organizacja charytatywna. Jest to podmiot należący do grupy: organizacje, stowarzyszenia, fundacje. Terytorium działalności organizacji to Holandia. Stowarzyszenie ma swoją siedzibę w miejscowości Amsterdam. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: www europolonia nl.
Związek Rezerwistów i Byłych Wojskowych RP we Francji screen

Związek Rezerwistów i Byłych Wojskowych RP we Francji

Związek Rezerwistów i Byłych Wojskowych RP we Francji to organizacja o charakterze polonijnym. Osobą stojącą na...