Centrum Informacyjo-Doradcze IBZ Polonia (Polonia - Informations- und Beratungszentrum)

no image Centrum Informacyjo-Doradcze IBZ Polonia (Polonia - Informations- und Beratungszentrum) to organizacja o charakterze polonijnym. Podmiot prowadzi działalność od 2006 roku. Rodzaj ugrupowania to: stowarzyszenie. Jest to podmiot wchodzący w skład grupy: organizacje, stowarzyszenia, fundacje. Obszar działalności organizacji to Austria. Stowarzyszenie ma swoją siedzibę w miejscowości Wiedeń. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej: /www ibz-polonia info.
Związek Rezerwistów i Byłych Wojskowych RP we Francji screen

Związek Rezerwistów i Byłych Wojskowych RP we Francji

Związek Rezerwistów i Byłych Wojskowych RP we Francji to organizacja o charakterze polonijnym. Osobą stojącą na...