ArtPolonia

no image ArtPolonia to stowarzyszenie o charakterze polonijnym. Ugrupowanie prowadzi działalność od 2006 roku. Rodzaj ugrupowania to: inna organizacja. Jest to podmiot wchodzący w skład grupy: organizacje, stowarzyszenia, fundacje. Obszar działalności organizacji to Irlandia. Ugrupowanie ma swoją siedzibę w miejscowości Dublin. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: www artpolonia org.
Związek Rezerwistów i Byłych Wojskowych RP we Francji screen

Związek Rezerwistów i Byłych Wojskowych RP we Francji

Związek Rezerwistów i Byłych Wojskowych RP we Francji to organizacja o charakterze polonijnym. Osobą stojącą na...